Dijete
Dijete

Dijete

I travka, i krov za lastu,
i jablan što se njiše,
imaju pravo da rastu,
a dijete – ponajviše!

I mravi, i vrbe krive,
i zrnca, i kapi kiše,
imaju pravo da žive,
a dijete – ponajviše!

I pčela u cvijeću,
i olovka što piše,
imaju pravo na sreću,
a dijete – ponajviše!

I oblaci što plove,
i spužva koja briše,
imaju pravo na snove,
a dijete – ponajviše!

Ismet Bekrić