Djeca uče Kur'an – Ajetul-Kursi
Djeca uče Kur'an – Ajetul-Kursi

Djeca uče Kur'an – Ajetul-Kursi

Ajetul-Kursi je jedan veličanstven ajet iz sure El-Bekare. Ova malena djevojčica ga je naučila napamet. Naučite ga i vi!