Dobri Salih
Dobri Salih

Dobri Salih

Bilo je jako vruće. Kiša nije padala danima, pa se zemlja isušila. Ljudi su se pribojavali za svoje usjeve. Bojali su se da neće imati šta da jedu i piju, da njihove kamile i ostala stoka neće imati ispašu, pa će umrijeti. Posmatrali su nebo na kojem nije bilo ni jednog oblačka, koji bi najavio kišu. Bili su tužni. Upućivali su dove Gospodaru da im da kišu. Jedan od njih reče:

– Otići ću u obližnje selo, da se posavjetujem sa starijima.

Čovjek krenu kroz pustinju u kojoj nije bilo nikoga. Hodajući ugleda na nebu oblake koji su se počeli skupljati. Postajalo je sve oblačnije. Nebo je prekrio jedan veliki, crni oblak. Čovjek se obradova kada ga ugleda. Nadao se skoroj kiši. Ali, iznenada…

– Zalij Salihov vrt! – začu se glas sa neba.

Nije mogao vjerovati svojim ušima. Nastavio je hodati, razmišljajući o glasu koji je čuo.

– Zalij Salihov vrt! – ponovo se začu glas, koji je dolazio između oblaka. Zaustavi se i pogleda oko sebe, ali vidje samo prostranu pustinju.

– Moj Bože! – reče sebi – u ovoj pustinji nema nikog sem mene. Da li ovaj glas dolazi uistinu sa neba ili ja haluciniram?! 

– Zalij Salihov vrt! – i treći put se začu glas.

Jako se naoblači i poče padati kiša. Padala je, padala, padala…obilna kiša.

– Slavljen neka je Allah! – uzviknu čovjek – glas je došao sa neba, siguran sam u to.

Voda je izbijala sa svih strana i tekla u jednom smjeru. Tako je, malo po malo, nastao jedan brzi potok. Čovjek je pratio potok i stigao do vrta u kojem se nalazio neki seljak. Prebacivao je vodu u svoju njivu da je zalije. Čovjek mu se približi i upita ga kako se zove.

– Zovem se Salih – odgovori pitani.

Čovjek se jako iznenadi. Ispriča mu za glas, koji je čuo sa neba i spominjanje njegova imena, te kako je počela padati kiša obrazujući bujični potok koji ga je doveo do njegova vrta.

– Reci mi, dobri seljače, kako održavaš vrt? – upita ga čovjek.

–  Nakon što prodam proizvode sa svoje njive i dobijem novac, jednu trećinu podijelim siromasima, jednu trećinu pojedemo ja i moja porodica, a preostalu trećinu potrošim na održavanje i brigu o vrtu. 

–  Sada sam shvatio – reče čovjek Salihu – zašto je glas dolazio sa neba govoreći zalij Salihov vrt !!! Dobri Salihu, neka Allah blagoslovi tvoju zemlju i tvoje usjeve!!!

 

Izvor: islamika.net