Dobro djelo
Dobro djelo

Dobro djelo

Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!

(Kur'an, Ar-Rahman:60.)

Zato se natječite ko će više dobra učiniti…

(Kur'an, Al-Ma'ida:48.)

Kada vam neko učini kakvo dobro, uzvratite mu (nagradite ga), a ako niste u mogućnosti, učite dovu za njega.

(Hadis, prenosi Taberani)

Širite ljubaznost i dobrotu – svijet će biti ljepši! Na dobitku od dobra koje činite nije samo onaj kome dobro činite. Zapravo, na najvećem dobitku u svemu tome ste upravo vi! Želite li biti sretni – tad donesite osmijeh nečijem licu. Činite dobro radi Tvorca dobra, ne očekujući ništa zauzvrat sem Njegova zadovoljstva. Učinite li to, osjetit ćete istinsku sreću na oba svijeta.

Pogledajte ovaj inspirativni video prilog i pokušajte nešto iz njega primjeniti i u svome životu!