I ti si u pravu
I ti si u pravu

I ti si u pravu

Kad je Nasrudin hodža bio sudija, dođe neki čovjek da podnese tužbu sudu. Hodža ga sasluša, pa mu reče:

–  Ti si u pravu!

Ubrzo iza toga pristupi mu tuženi, pa i on na svoj način ispriča sve o sporu i na kraju reče:

–  Dragi efendija, zar ja nisam u pravu?

I njemu hodža odgovori:

–  Dabome da si u pravu!

Slučajno je i jedno i drugo čula hodžina žena koja se nalazila u susjednoj sobi, pa reče hodži:

–  Saslušao si tužitelja i rekao si mu da ima pravo, pa si saslušao i tuženog, te si i njemu rekao da ima pravo. Mogu li biti obje strane u pravu? Meni to nikako ne ide u glavu.

A hodža mirno reče:

–  Draga moja ženice, vjeruj mi, i ti imaš pravo!

 

(Preuzeto iz knjige Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Svjetlost, Sarajevo, 1953., str. 31.)