Dobrodošli!
Dobrodošli!

Dobrodošli!

Pred vama je još jedan koristan video zapis putem kojeg imate priliku da naučite kako da na arapskom jeziku iskažete neka osnovna pitanja i pozdrave koji se upućuju prilikom susreta i upoznavanja.

Iako je video popraćen izgovorom i načinom pisanja, radi lakšeg usvajanja, spomenute riječi smo dodatno obradili, pri tome nastojeći zapisati ih latiničnim pismom na što jednostavniji način.

Nadamo se da će vam ovo kratko druženje sa nama biti od koristi!

 

El- vahdetu-l-ūlā                 

Ehlen ve sehlen!                    

Istemi‘a summe messil!

Esselāmu ‘alejkum, ene Nūrūl.

Ehlen ve sehlen, ene Džulī.

Ehlen, ene Ihvān.  

Ehlen, ene Ehlīm.

Sabāhal hajr, ene Sāmī.

Istemi‘a summe reddid!

Es-selāmu ‘alejkum!

Ve ‘alejkumu-sselām!

Ehlen ve sehlen!

Ehlen ve sehlen, ja Ihvān!

Sabāhal hajr, ja Sāmī.

Sabāha-nnūr!

Mesāel hajr, ja Nūrūl!

Mesāe-nnūr!

Is'el summe edžib!

Mā ismuke? (Mesmuke?)

Ismī Ihvān.

Mesmuki?

Ismī Nūrūl.

Men enti?

Ene tilmīza.

Men ente?

Ene tilmiz.

Ganni mean!                                               

Lekcija 1.

Dobrodošli!

Slušajte pa se predstavite!

Mir neka je na vas, ja sam  Nurul.

Dobrodošla, ja sam Džuli.

Dobrodošla, ja sam Ihvan.

Dobrodošla, ja sam Ehlim.

Dobro jutro, ja sam Sami.

Slušajte pa ponovite!

Mir neka je na vas!

Neka je mir i na vama!

Dobrodošao!

Dobrodošao, Ihvan.

Dobro jutro, Sami.

(Odgovor na gore naveden pozdrav)

Dobro veče, Nurul.

(Odgovor na gore naveden pozdrav)

Pitajte potom odgovorite!

Kako se zoveš?

Zovem se Ihvan.

Kako se zoveš?

Zovem se Nurul.

Ko si ti?

Ja sam učenica.

Ko si ti?

Ja sam učenik.

Pjevajmo zajedno!

 

  

Napomene:

Ehlen ve sehlen! – Iako se prevodi sa Dobrodošli, u govoru se često upotrebljava i kao neka vrsta pozdrava prilikom susreta, na koji se daje odgovor Ehlen bik!

Ene – Lična zamjenica 1. lica jednine (ja), ista je za oba roda, piše se enā, ali se čita ene.

Ente, entiLična zamjenica 2. lica jednine (ti), razlikuje se upotreba po rodovima. Ente se odnosi na muški rod, a enti na ženski.

Ja – Riječica koja se koristi za dozivanje; odnosno za izražavanje vokativa.

Nūr – Značenje ove riječi je svjetlost. Kao odgovor na pozdrave Sabāhal hajr i Mesāel hajr imamo Sabāha-nnūr i Mesāe-nnūr. Pošto je u našem jeziku uobičajeno da se na pozdrave (dobro jutro, dobro veče) odgovara na isti način, tako i ovaj pozdrav prevodimo u duhu prethodnog, ne ulazeći u dublje značenje stvarnog pozdrava.

Mā ismuke (mesmuke)Kako se zoveš? U upotrebi su obje varijante pitanja, premda treba dati prednost drugoj varijanti. Ovo pitanje upućujemo muškoj osobi.

Mā ismuki (mesmuki) – Kako se zoveš? Ovo pitanje upućujemo ženskoj osobi.

Tilmiza, tilmiz(Učenica, učenik) Prvo je imenica ženskog roda, drugo je imenica muškog roda.