Dova Ma'rufa el-Kerhija, r.a.
Dova Ma'rufa el-Kerhija, r.a.

Dova Ma'rufa el-Kerhija, r.a.

Muhammed ibn Hassan pripovijeda: „Rekao mi je Ma'ruf el-Kerhi: ‘Hoćeš li da te podučim deset riječi: pet riječi koje se odnose na ovaj svijet i pet koje se odnose na ahiret? Ko tim riječima zamoli Uzvišenog Allaha, primit će mu dovu.’ Rekao sam mu da mi ih zapiše, a on je rekao: ‘Neću ti pisati, nego ću ti ponavljati kao što je meni ponavljao Bekr ibn Hunejs, Allah mu se smilovao:

Hasbijallāhu li dīnī,

hasbijallāhu li dunjāje,

hasbijallāhul-kerīmu li mā ehemmenī,

hasbijallāhul-halīmul-kavijju limen begā alejje,

hasbijallāhuš-šedīdu limen kādeni bisū-in,

hasbijallāhur-rahīmu indel-mevti,

hasbijallāhur-reūfu indel-mes-eleti fil-kabri,

hasbijallāhul-kerīmu indel-hisābi,

hasbijallāhul-letīfu indel-mīzāni,

hasbijallāhul-kadīru indes-sirati,

hasbijallāhu la ilāhe illā huve

alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-aršil-azīm.

(Allah mi je dovoljan za moju vjeru;

Allah mi je dovoljan za moj dunja (ovaj svijet);

Allah Plemeniti dovoljan mi je za ono što me pritišće;

Allah, Blagi i Snažni, dovoljan mi je protiv onoga ko mi nepravdu čini;

Allah Moćni dovoljan mi je protiv onoga ko mi zlo želi;

Allah Milostivi dovoljan mi je prilikom smrti;

Allah Blagi dovoljan mi je prilikom ispitivanja u kaburu;

Allah Plemeniti dovoljan mi je prilikom polaganja računa;

Allah Moćni dovoljan mi je prilikom hodanja Sirat-ćuprijom;

Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega;

samo se uzdam u Njega, On je Gospodar Arša veličanstvenog!)'“

Prenosi se od Ebu Derdaa da je rekao: „Ko svakoga dana sedam puta prouči kur'anski ajet:

A ako oni glave okrenu, ti reci: „Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar Arša veličanstvenoga!“ (Et-Tevbe, 129),

Uzvišeni  Allah će ga sačuvati onosvjetskih briga, bio iskren u tome ili ne.“

 

Izvor: Ebu Hamid el-Gazali, Oživljavanje vjerskih znanosti, knjiga 2, prijevod: dr. Zuhdija Hasanović, Bookline, Sarajevo, 2004, str. 388-389.