Dramska sekcija u osnovnim školama
Dramska sekcija u osnovnim školama

Dramska sekcija u osnovnim školama


Asocijacija MAJKA I DIJETE u saradnji sa poznatom glumicom Dženitom Imamović pokrenula je projekt „Dramska sekcija za najmlađe“. Krajem marta 2016. godine Asocijacija je dobila saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade za realiziranje ovog projekta kroz osnovne škole.

U školskoj 2016/2017. godini Dramska sekcija će nastaviti sa radom u dvije sarajevske osnovne škole – OŠ „Grbavica I“ (uzrast djece od I do V razreda), te OŠ „Vrhbosna“ (dvije grupe djece: uzrast od I do V razreda i uzrast od VI do IX razreda). Prema tome, u ovaj projekt Asocijacije bit će uključene tri grupe djece.

Dramska sekcija se odvija dva puta sedmično. Teme koje obrađuje su usmjerene na promoviranje i uzdizanje duhovnih vrijednosti. Sa starijom grupom je planirano uprizorenje stihova iz knjige slavnog perzijskog pjesnika F. M. Attara „Govor ptica“, dok bi mlađa grupa izvođenje propratila odgovarajućom koreografijom i fizičkim radnjama prilagođenim literaturi koja se koristi. Sa mlađom grupom su planirani i igrokazi iz duhovne literature za najmlađe.

Sva postignuća Dramske sekcije moguće je i javno prikazati, ovisno o potrebama Asocijacije. Trenutno je planirano učešće Dramske sekcije na Dječijem sajmu od 11-13. novembra 2016. godine u Skenderiji u Sarajevu te učešće na tradicionalnoj manifestaciji „Žena u ogledalu duhovnosti (2017)“, koju organizuje Asocijacija MAJKA I DIJETE.

Drama Club

Association MOTHER AND CHILD in cooperation with the famous actress Dzenita Imamovic has initiated the project “Drama Workshop for the Youngest Ones”. In late March 2016, the Association got the compliance of the Ministry of Education, Science and Youth for the realization of this project through elementary schools.

In the school year 2016-2017, Drama Club will continue its work in two Sarajevo primary schools: “Grbavica I” (one group: 1st-5th grades) and “Vrhbosna” (two groups: 1st-5th grades and 6th-9th grades). Therefore, three groups of children will be involved by this project of the Association.

Drama Club takes place twice a week and deals with themes focused on promoting and uplifting spiritual values. With the older group of children, it is planned staging of verses from the book “Bird Speech”, written by the famous Persian poet F. M. Attar. The younger group will accompany the performance with the appropriate choreography and physical acts adapted to the used literature. With the younger group, it is also planned performance of plays based on spiritual literature for the youngest ones.

All achievements of Drama Club can be publicly displayed, depending on the needs of the Association. Currently, it is planned participation of the Drama Club at the Children's Fair from 11st to 13rd November 2016, in Skenderija in Sarajevo, and participation in traditional manifestation “Woman in the Mirror of Spirituality (2017)”, which is organized by the Association MOTHER AND CHILD.