Drugi Program profesionalnog razvoja inženjera
Drugi Program profesionalnog razvoja inženjera

Drugi Program profesionalnog razvoja inženjera


U hotelu HOLLYWOOD u Sarajevu, 28. i 29. oktobra 2015. godine uspješno je realiziran Drugi Program profesionalnog razvoja inženjera.

Riječ je o aktivnosti projekta Green economic development, koju realizira UNDP u partnerstvu sa Federalnim fondom za zaštitu okoliša i ambasadom Švedske, a pod tehničkom podrškom organizacija CETEOR d.o.o. Sarajevo i CRP Tuzla.

Ova dvodnevna stručna edukacija pobudila je veliki interes među inženjerima iz sarajevske regije, koji su kroz svoje profesionalne pozive orjentirani na energetiku/energiju, energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Program profesionalnog razvoja inženjera upriličen je i u Tuzli 29. i 30. oktobra, a u Mostaru ova dvodnevna edukacija bit će održana 18. i 19. novembra 2015. godine.

Program je podržala Asocijacija MAJKA I DIJETE svojim učešćem i transparentno oglasila na web portalu (www.majkaidijete.ba) i facebook profilu Asocijacije.

The Second Programme for the Professional Development of Engineers

On 28 and 29 October 2015, The Second Programme for the Professional Development of Engineers was successfully realized in the Hotel Hollywood in Sarajevo.

It is an activity of the project Green economic development, implemented by UNDP in partnership with the Federal Fund for Environmental Protection and the Embassy of Sweden, and with the technical support of the organizations CETEOR Ltd. Sarajevo and CRP Tuzla.

This two-day professional training roused great interest among engineers from the Sarajevo region, who are oriented through their career orientation to energy, energy efficiency and renewable energy. The Programme for the Professional Development of Engineers was also organized in Tuzla on 29 and 30 October, and this two-day training will be held in Mostar, on 18 and 19 November 2015.

The Programme was supported by the Association MOTHER AND CHILD through the participation in training and the transparent announcement on the web site (www.majkaidijete.ba) and facebook profile of the Association.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّـهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّـهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine.

But seek, in that which Allah has given you to attain the Everlasting residence. Do not forget your share in this world. Do good, as Allah has been good to you, and do not corrupt in the land, Allah does not love those who corrupt.

[ Al-Qasas, 77]