Društvena pravda kao opći zakon
Društvena pravda kao opći zakon

Društvena pravda kao opći zakon

Ispunjavanje društvene pravde igra veoma značajnu ulogu u izgradnji zdravog društva tako što se čestiti ljudi osnažuju u izvršavanju dobrih djela, a nevaljali ljudi se odvraćaju od činjenja ružnih i loših djela.

Upravo zbog toga društvena pravda se u Kur’anu spominje kao jedno od neizostavnih temeljnih načela, i svim ljudima je preporučeno da je uspostavljaju:
“O vjernici, postupajte po pravdi, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti – kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali – pa, Allah zaista zna ono što radite.”

Upotreba termina kijam (قیام) u ovom ajetu pokazuje da se svi trebaju čvrsto zalagati za društvenu pravdu i da na tom putu ne trebaju pokazivati nikakvo zastranjivanje ni slabost.
Također, iz sadržaja ovog ajeta može se zaključiti da su blagodati društvene pravde živototvorne i korisne za sve i da sprječavaju kvarenje i propadanje članova društva.

Prema tome, ne smije se zbog ljubavi prema bližnjima zanemariti Pravda u odnosu na njih, niti se smije zbog bogatstva i društvenog položaja bogatih izbjegavati pravda u odnosu na njih, niti se pak zbog saosjećajnosti prema siromašnima smiju zanemariti njihove greške te zanemariti društvena pravda prema njima.
Treba znati da je u islamskoj kulturi pokuđena rasna i etnička diskriminacija, kao i činjenje nepravde sljedbenicima drugih religija, a to je jasan pokazatelj univerzalnosti islamskih zakona.

Pridržavanje pravednosti je preporučeno čak I kada je riječ o neprijateljima, kao što možemo vidjeti u časnom Kur’anu:
“O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012.