Ebu Zerrovo, r.a., primanje islama
Ebu Zerrovo, r.a., primanje islama

Ebu Zerrovo, r.a., primanje islama

Ibn Abbas, r.a., kaže da je Ebu Zerr, r.a., pričao:

„Bio sam jedan od ljudi iz plemena Gifar do kojih je doprla vijest da se u Mekki pojavio čovjek koji tvrdi da je vjerovjesnik te sam rekao svome bratu (Unejsu):

–  Otiđi kod tog čovjeka, popričaj sa njim i donesi mi vijest o njemu.

On je otišao i sastao se s njim, a potom se vratio.

–   Šta ima kod tebe? – upitao sam.

–   Tako mi Allaha, vidio sam čovjeka koji naređuje dobro i odvraća od zla – odgovorio je on.

–   Nisi me zadovoljio tom viješću – rekao sam mu i uzeo torbu i štap te se zaputio u Mekku.

Nisam ga poznavao, a nisam želio ni pitati za njega. Pio sam vodu sa Zemzema i boravio u haremu Kabe kad je pored mene prošao Alija i rekao:

–   Kao da je ovaj čovjek stranac?

–   Da – rekao sam.

–   Hajdemo kući – rekao je on i ja sam krenuo sa njim, a da me on nije ništa pitao niti sam ja njemu saopćio (razlog svog dolaska).

Sutradan sam poranio do harema da se raspitam o njemu, ali mi niko o njemu ništa nije rekao. Pored mene je ponovo naišao Alija i upitao:

–   Je li već došlo vrijeme da ovaj čovjek upozna svoje mjesto?

–   Ne – rekao sam.

–   Hajde sa mnom – reče on i upita:

–   Kakav je tvoj slučaj i šta te dovelo u ovaj grad?

–   Ako ćeš čuvati moju tajnu, reći ću ti – odgovorio sam.

–   Učinit ću to – reče on.

–   Do nas je doprlo – rekao sam – da se ovdje pojavio čovjek koji tvrdi da je vjerovjesnik te sam poslao svog brata da popriča s njim, ali se on vratio ne zadovoljivši me svojom viješću pa sam poželio da se lično sa njim sastanem.

–   Ti si zaista na ispravnom putu – rekao mi je (Alija) – i ja ću se sad uputiti k njemu pa me slijedi i uđi gdje i ja uđem. Ako naiđemo na nekoga ko bi bio opasan po tebe, ja ću stati pored zida kao da popravljam svoju obuću, a ti produži.

Kad je on krenuo, i ja sam krenuo sa njim. Ušao je kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa sam i ja ušao i rekao mu:

–   Izloži mi islam.

On mi ga je izložio i ja sam ga smjesta prihvatio. On mi je rekao:

–   Ebu Zerre, sakrij ovu stvar i vrati se u svoje mjesto, a kad čuješ da smo ojačali, onda dođi.

–   Tako mi Onog Koji te je uistinu poslao – rekao sam – sigurno ću razglasiti (ovu stvar) među njima!

Potom je otišao u harem Kabe gdje su bile Kurejšije i rekao:

–   Skupino Kurejšija, ja svjedočim da je samo Allah Bog i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik!

–   Ustanite na ovoga koji je prevjerio – rekoše oni i skočiš, tako da sam skoro nasmrt pretučen, a onda je stigao Abbas, bacio se na mene (kako bi me zaštitio), a potom se okrenuo njima i rekao:

–  Teško vama! Zar ćete ubiti čovjeka iz Gifara, a vaša trgovina i put su preko Gifara!

Tada su me oni ostavili,  a sutradan, kad je svanulo, vratio sam se i rekao isto ono što sam rekao i jučer.

–  Ustanite na ovoga koji je prevjerio – rekoše oni opet, pa mi je učinjeno ono što mi je učinjeno i jučer.

I opet je stigao Abbas, bacio se na mene i rekao ono što je rekao i jučer.“

Ovo se desilo u početku Ebu Zerrovog, r.a., primanja islama, Allah mu se smilovao!

 

Izvor: Buharijina zbirka hadisa, sažetak, prijevod s arapskog: Mehmedalija Hadžić, El-Kalem, Sarajevo, 2004, str. 650-653.