Efikasna rasvjeta
Efikasna rasvjeta

Efikasna rasvjeta


Efikasno trošiti električnu energiju znači da se uz najmanji mogući utrošak postigne najveća korist. Najveći efekti smanjenja potrošnje električne energije u domaćinstvu postižu se istovremenim provođenjenjem razumne štednje i efikasnim korištenjem energije. 

To treba naučiti, a učenje počinje od najranijeg djetinjstva i traje tokom cijelog života. Ne treba zaboraviti – samodisciplina se također razvija i traje tokom cijelog života. Zato nije nikad kasno započeti s provođenjem mjera efikasnog korištenja električne energije u domaćinstvu. Rezultati se vrlo brzo osjete u obliku novčanih ušteda. 
Već duže vrijeme su na globalnom nivou prisutni problemi povećane potrošnje električne energije, rasta cijena energije i problema zagađenja okoliša vezanog sa proizvodnjom i potrošnjom električne energije.

Jedna od značajnih pojedinačnih stavki u potrošnji električne energije svakako je i korištenje električnih rasvjetnih tijela (sijalica).

Pojedine zemlje svijeta troše velike količine električne energije na osvjetljenje. Tako, prosječno domaćinstvo u SAD-u ulaže 7% svog budžeta za energiju na električnu rasvjetu, dok npr. u Švicarskoj, na električnu rasvjetu, 100 domaćinstava potroši 450-700 kWh električne energije godišnje. 

Potrošnja kod osvjetljenja određuje se na osnovu snage sijalice (lampe) i dužine vremena koje svijetli. U usporedbi sa TL-lampama i štednim sijalicama, obične sijalice, sa žarnom niti, su pravi žderači energije. Zato njih, ako se već mora, treba instalirati samo na mjestima gdje sijalica nikad ne treba da je dugo uključena, kao što su podrum ili tolalet.

Samo se čini da su štedne sijalice skuplje od običnih sijalica, ali one u stvari, štede novac. Štedne sijalice troše pet puta manje energije nego slične obične sijalice. Pored toga, trajanje štedne lampe je 8 puta duže od obične sijalice, a ako se zamijene obične sijalice sa štednim na mjestima gdje su duže vremena uključene (dnevna soba), lampa se veoma brzo zaradi nazad. 

Jedna od najboljih štednih sijalica je kratka fluorescentna sijalica koja je četiri puta energetski efikasnija od klasične električne sijalice, a osigurava isti nivo osvjetljavanja.

Sijalice, uštedne lampe, TL-lampe ne treba ostavljati uključene, ako za to nema potrebe. To je samo bajka za djecu, da isključenje i uključenje TL-lampe troši više energije. Ušteda je već napravljena ako je TL-lampa samo 16 sekundi isključena. 

Ako se često zaboravi isključiti rasvjeta u podrumu ili garaži, najbolje je instalirati automatski prekidač, koji će sijalicu nakon nekoliko minuta automatski isključiti.

Vanjsko osvjetljenje može da bude sa puno smisla i daje osjećaj sigurnosti, ali nema smisla osvjetljavati vanjska vrata, ulaz ili dvorište cijelu noć, jer je to suvišno razbacivanje. Jednostavan detektor na pokrete može da brine da se vanjsko svjetlo uključi određeni broj minuta, ako je neko u blizini.

Svjetliji zidovi i namještaj reflektiraju svjetlost bolje od tamnijih. Iznad crnog stola sijalica od 100W ima manji svjetlosni efekat od sijalice od 60W iznad bijelog stola. 

Svjetlija unutrašnjost se također može optimalno osvijetliti sa manjom jačinom svjetlosti. Stan je najbolje urediti tako da u njega preko dana ulazi dovoljno dnevnog svjetla do mjesta gdje se čita ili piše. Dnevno svjetlo ne samo da je besplatno, već manje opterećuje oči.

Pretpostavimo da samo milion potrošača u jednom trenutku odluči isključiti jednu sijalicu od 100 W u večernjim satima, u vrijeme kada je obično sva rasvjeta uključena. 
Rezultat bi bio smanjenje opterećenja u elektroenergetskom sistemu za približno 100 MW (Megavata). Ova snaga odgovara jednoj, po veličini, srednjoj elektrani! 

A riječ je o samo jednoj sijalici.

 

Izvor: ekologija.ba