Učimo slova – I, J, K
Učimo slova – I, J, K

Učimo slova – I, J, K

Učimo abecedu! Dvanaest slova abecede smo već upoznali. Naučimo i sljedeća tri slova – I, J i K!