Nadijevajmo svojoj djeci islamska imena
Nadijevajmo svojoj djeci islamska imena

Nadijevajmo svojoj djeci islamska imena

Autor: Salih ef. Meštrovac


(Članak je preuzet iz časopisa za odgoj i obrazovanje Novi Muallim, Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH, god. XI, br. 41, Sarajevo, proljeće 2010, str. 109-110)

Doista sva hvala i zahvala pripadaju samo Uzvišenom Allahu, dž.š., koji nas je učinio razumnim bićima i stvorio nas u najljepšem obliku. Neka je salavat i selam na našeg pejgambera Muhammeda, a.s., te na njegovu časnu porodicu, ashabe, tabiine i sve muslimane i muslimanke do Sudnjega dana.

Hazreti pejgamber Muhammed, a.s., u hadis-i-šerifu je kazao:

“Vi ćete, na Sudnjem danu, biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva, pa nadijevajte vašoj djeci lijepa imena!“(Davud, Edeb, 61)

Jedan od ozbiljnijih problema koji se pojavio u posljednje dvije decenije u našem društvu je nadijevanje djeci nemuslimanskih imena. Ova tematika je veoma važna u današnjem vremenu jer su mnogi ljudi zapostavili nadijevanje tradicionalnih imena svojoj djeci, a počeli nadijevati neislamska ili međunarodna kako ih oni nazivaju.

Nadijevajući imena koja svojim sadržajem ali i značenjem pripadaju drugim narodima, muslimani ostvaruju mogućnost negativne asimilacije što može da znači gubljenje vlastitog, kulturnog i duhovnog identiteta. Ovo je problem koji je uzeo velikoga maha u našem društvu a posebno kod onih koji manje ili nikako prakticiraju vjerske obaveze prema Uzvišenom Allahu, dž.š. Jer takvi roditelji misle ako njihovo djete nosi ime nekog poznatog glumca, pjevača ili fudbalera da će biti bolje i da će bolje prosperirati na ovom svijetu te da njegovo dijete ide u korak s vremenom i da je u trendu.

Nažalost, mi muslimani smo jedini narod koji se stidi svoga korijena i svojih lijepih starih imena kao što su Ibrahim, Salih, Mustafa, Murat, Alija i mnoga druga imena koja su nosili mnogi pejgamberi i ashabi Allahovog poslanika. Naše komšije nemuslimani drže do svoje vjere i svoga nama tako da i dan danas nadijevaju svojoj djeci stara tradicionalna imena koja su nosili njihovi heroji, kako ih oni nazivaju, prije nekoliko stoljeća. Praksa muslimana na našim prostorima to zorno pokazuje i što je još paradoksalnije mi muslimani smo jedini narod koji je pristao na ovakav vid asimilacije.

U postratnom periodu na naše tržište plasiraju se mnoge negativne stvari od kojih mi, nažalost, prihvatamo i u praksi primjenjujemo samo ono što je ružno i što ne valja, te na taj način dajemo prostora da manipuliraju nama ali i našim porodicama. Uzmimo u obzir samo toliko serija koje negativno utiču kako na djecu tako i na same roditelje, pa iz nekih razloga, da li iz sažaljenja ili ljubavi prema nekom od glumaca, nadjenu ime svome djetetu, jer smatraju da će tim činom uticati na svoje emocije koje osjećaju tokom gledanja takvih emisija. Danas je to problem većine mladih bračnih parova koji smatraju da su u fazonu ako mu dijete nosi međunarodno ime s kojim će lakše dobiti neki pološaj u društvu ili ima i toga, pa kažu kada aplicira u određenoj ambasadi za vizu da će lakše doći do nje i ostvariti svoje snove. Ne znajući da čine kardinalnu grešku po tom pitanju jer život na ovom svijetu nije vrijedan ahireta i odgovornosti na Sudnjemu danu shodno Pejgamberovim riječima: “Ko oponaša jedan narod on pripada tom narodu“. (Davud)

S obzirom da u islamu proces vjerskog ali i duhovnog odgajanja djeteta otpočinje sa nadijevanjem imena, u islamskoj tradiciji ime ne samo da izražava osobu, ono je zapravo sama osoba jer vlastito ime i formalno ali i sadržajno predstavlja čovjeka u njegovoj istinskoj cjelini kako to kažu neki islamski autoriteti čija je smislenost određena Kur'anom.

Ibn Kajjim el-Dževzije kaže da između imena i njihovih značenja postoji uska veza. Tome svjedoči naša stvarnost. Zapravo, imena imaju uticaja na same nosioce imena shodno svojoj ljepoti, lahkoći, težini i profinjenosti. Što znači da vlastito ime čovjeka izražava njegovo biće ili s druge strane može da očituje njegovu izvornu narav. Onda nije ni čudo da Pejgamber, a.s., u svojim hadisima upozorava da svojoj djeci nadijevamo lijepa islamska imena, jer osobno ime svakog čovjeka izražava to što čovjek uistinu jeste. To je jedan od razloga da muslimanu nije dozvoljeno da muslimana naziva nekim pogrdnim imenom ili da iskreće vlastito ime svoga bratajer tim se mijenja i samo značenje lijepih imena. Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur'anu kaže: “O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. O vjernici, ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu.” (Al-Hudžurat,11)

Ovaj kur'anski ajet nam šalje jasnu poruku da moramo voditi računa o samom pristupu prema imenima i odnosu spram vjernika, njegovog imena, jer promijeniti nekom ime znači narušiti uspostavljenu harmoniju i unutarnji odnos vlastitog imena sa lijepim imenima Allaha, dž.š., i njegovih atributa.

Zaključak bi bio da mi muslimani moramo u punom smislu te riječi biti svjesni sebe, svoje vjere, tradicije i kulture. Nadijevanje islamskih imena treba postati običaj, tradicija, obaveza, nešto što se podrazumijeva i o čemu ne bi trebalo diskutovati. Time ćemo pokazati i dokazati svoj identitet, svoju kulturu, a u isto vrijeme sačuvati bočnjačko biće od samozaborava koji je bio poguban za Bošnjake već dosta puta u povijesti.

Molim Uzvišenog Gospodara da nam pomogne te da naš bošnjački narod dođe svijesti i da slijedimo samo ono što je ispravno i dobro kako za pojedinca tako i zajednicu.

Allahu dragi, učini nas od onih s kojima ćeš Ti biti zadovoljan, a naš Pejgamber, a.s., ponosan na budućem svijetu.