Posljedice oholosti
Posljedice oholosti

Posljedice oholosti

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Ko se bude oholio, Allah će ga poniziti.[1]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

Pohlepa, oholost i zavist su poticatelji srljanja u grijeh.[2]

Za oholog nema prijatelja.[3]

Neće postati učen onaj koji se oholi.[4]

Ko se oholi nad ljudima, bit će ponižen.[5]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

Neka se oholi nikako ne nada da će biti hvaljen.[6]

Imam Kazim, mir s njim:

Zaista biljke rastu iz zemlje, a ne iz kamena. Takva je i mudrost, raste u srcu skrušenog, a ne u srcu oholog i uznesenog, usljed okolnosti da je Allah, dž.š., učinio skrušenost sredstvom znanja, a oholost sredstvom neznanja. Zar ne znaš da onaj koji digne glavu, udara njome u strop i povrijedi je, a onaj koji je spusti koristi se hladovinom i sklanja se. Isto tako, ko u ime Allaha, dž.š., ne pokaže poniznost, On će ga poniziti, a svako ko se u ime Allaha, dž.š., okiti poniznošću, On će ga uzdići.[7]

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4 (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 16.[1] Emali-s-Saduk, 395/1.

[2] Nehdžu-l-belaga, mudrost 371.

[3] Gureru-l-hikem, 7464.

[4] Isto, 10586.

[5] El-Bihar, 77/235/3.

[6] El-Hisal, 434/20.

[7] Tuhafu-l-‘ukul, 396.