El-Fātiha
El-Fātiha

El-Fātiha

El-Fātiha je prva sura u Kur'anu. Ima sedam ajeta, a objavljena je u Mekki. Ova sura ima posebnu ulogu u životu vjernika muslimana, budući da se uči na svakom rekatu namaza. Njena vrijednost je ogromna te je muslimani običavaju često učiti i mimo namaza.

Ukoliko još niste naučili ovu suru napamet, evo jednostavnog načina da to učinite sada.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! (1)

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, (2)

Milostivog, Samilosnog, (3)

Vladara Dana sudnjeg, (4)

Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! (5)

Uputi nas na Pravi put, (6)

 na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali! (7)