Gospodaru moj, pokaži mi kako mrtve oživljuješ!
Gospodaru moj, pokaži mi kako mrtve oživljuješ!

Gospodaru moj, pokaži mi kako mrtve oživljuješ!

A kada Ibrahim reče: „Gospodaru moj, pokaži mi kako mrtve oživljuješ!“

On reče: „Zar ne vjeruješ?“

„Vjerujem“, odgovori on, „ali bih da mi se srce smiri.“

„Uzmi četiri ptice“, reče On, „i isijeci ih, pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke, zatim ih pozovi, brzo će ti doći. Znaj da je Allah silan i mudar.“ (Kur'an, II:260)

Ibn-Abbas kaže: „Kada je Ibrahim, a.s., svezao i zaklao ptice, pomiješao ih je zajedno i podijelio na dijelove. Nakon što ih je isjekao, na svako brdo je stavio po dio. On je uzeo glave ptica, a zatim mu je Allah naredio da ih pozove, pa je on učinio kako mu je Allah naredio. Tada je vidio kako sve ide jedno drugom, perje perju, krv krvi, meso mesu, a dijelovi svake ptice se sastavljaju jedno s drugim, dok sve ptice nisu bile dovršene. Tada su one žureći krenule prema njemu. Da bi jasnije vidio ono što je pitao, Allah je učinio da svaka ptica dođe i uzme svoju glavu, koja je bila u ruci Ibrahima, a.s., pa ukoliko bi se desilo da joj pruži glavu koja nije njena, ona bi to odbila, a ukoliko bi joj došla njena glava, tada bi se spojila s tijelom Božijom snagom i moći.“

Zato Allah Uzvišeni kaže: Znaj da je Allah Silan i Mudar!, tj. silan i niko Ga ne može savladati, ništa Mu se ne može zabraniti, pa što On hoće, to bude bez prepreke, jer je On nadređen nad svime, mudar u Svojim riječima, djelima, zakonima i moći.

 

Izvor: Tefsir Ibn Kesir, skraćena verzija, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, II izdanje, (prevod s arapskog: grupa prevodilaca), Sarajevo, 2002, str. 172.