Hadisi o iskrenosti
Hadisi o iskrenosti

Hadisi o iskrenosti

 O vjernici, budite bogobojazni i budite s onima koji su iskreni![1]

1.  Poslanik, s.a.v.a.: “Budite iskreni, zaista je iskrenost jedna od džennetskih kapija.”[2]

2.  Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost je podudaranje govora sa Božan-skom prirodom, a laž predstavlja udaljavanje govora od Božanske prirode.”[3]

3.  Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost je jezik istine.”[4]

4.  Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost te spašava, iako je se plašiš, a laž te uništava, iako se s njom osjećaš sigurno.”[5]

5.  Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost je dobro za svaku stvar, laž je zlo za svaku stvar.”[6]

6.  Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost je povjerljivost, laž je izdaja.”[7]

7.  Imam Ali, mir s njim: “Čovjek je vrijedan u visini svoga stremljenja, a iskrenost je u mjeri njegove čovječnosti.”[8]

8.  Imam Ali, mir s njim: “Vjerovanje je davati prednost istini kada ti šteti, ispred laži kada ti koristi.”[9]

9.  Imam Bakir, mir s njim: “Prije govora naučite se iskrenosti.”[10]

10.  Imam Sadik, mir s njim: “Iskrenost je moć.”[11]

11.  Imam Sadik, mir s njim: “Čiji jezik je iskren, djela su mu čista.”[12]

Izvor: Mjera Mudrosti, svezak 3, priredio: Muhammedi Rej Šehri, s arapskog preveo: Ertan Basarik, Fondacija “Mulla Sadra”, Džami‘atu-l-Mustafa el-‘alemijje, 1433/2012.

 

 

 [1] Et-Tevba, 119 (Pogledati: El-Maide, 119; Jusuf, 70; El-Enbija, 63; El-Ahzab, 23-24; Ez-Zumer, 33; El-Hašr, 8)

[2] Tarihu Bagdad, 11/82.

[3] Gureru-l-hikem, 1552-1553.

[4] Isto, 275.

[5] Isto, 1118-1119

[6] Isto, 1115-1116.

[7] Isto, 15.

[8] Nehdžu-l-belaga, mudrost 47.

[9] Isto, mudrost 458.

[10] El-Kafi, 2/104/4.

[11] El-Bihar, 78/269/109.

[12] El-Kafi, 2/104/3.