Hadisi o iskušenjima
Hadisi o iskušenjima

Hadisi o iskušenjima

– „Čudno je stanje vjernika,zaista je za njega uvijek dobro,a to nema niko osim vjernik.Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude dobro,a ako ga zadesi nekakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro.“ (Muslim)

– “Ja sam sa Svojim robom kada misli o Meni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami, i Ja se sjetim njega kad sam sam; ako Me se, pak, sjeti dok je u društvu, i Ja se njega sjetim u još ljepšem društvu. Kad mi se približi za pedalj, i Ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat, Ja se njemu približim za rukohvat. Najzad, ako Mi se približi hodom, Ja ću se njemu približavati žurbom.” (Buhari i Muslim)

-”Budi na dunjaluku kao stranac ili putnik”. A Ibn-Omer, radijallahu anhu, je govorio: ”Kada omrkneš ne nadaj se da ćeš dočekati jutro, a kada osvaneš ne nadaj se da ćeš dočekati veče, iskoristi svoje zdravlje prije bolesti i život prije smrti”. (Buhari)

“Mladiću, ja ću te poučiti nekoliko veoma bitnih riječi: pazi na Allaha, i On će na tebe paziti, pazi na Allaha, pa ćeš Ga naći uvijek u svojoj blizini (kako te pomaže). Ako budeš od koga nešto tražio, traži samo od Allaha, a ako tražiš pomoć, onda je samo od Allaha traži. Znaj da, kada bi se cijeli svijet sakupio da ti koristi nečim, neće ti koristiti nimalo više nego što ti je Allah već propisao i odredio, a isto tako kada bi se sakupili da ti nečim naude, ne bi ti naudili ništa više nego što ti je Allah yea bio propisao i odredio; pera (za pisanje odredbi) podignuta su, a tinta se osušila (odredeno se više ne mijenja).” (Sunen Et-Tirmizi)

“Rekao je Uzvišeni Allah: “Sine Ademov, sve dok Me molis i nadas se Mojoj milosti, oprastat cu ti grijehe koje ucinis i necu im davati nikakvu vaznost. Sine Ademov, cak i kada bi tvoji grijesi doprli do nebesa, a ti Mi trazis oprosta, oprostio bih ti. Sine Ademov, kada bi mi dosao sa grijesima velikim poput Zemlje a da mi nikoga ne pripisuješ za druga, Ja bih ti došao sa isto toliko oprosta.” (Sunen Et-Tirmizi)

“Allah je oprostio mom ummetu nenamjernu grešku, zaborav i ono na što budu prisiljeni.” (Ibn-Madže)

Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “Ko se od ljudi najviše iskušava?”, odgovorio je: “Vjerovjesnici, a nakon njih oni koji su slični njima.” Zatim je dodao: “Čovjek se iskušava shodno jačini svoje vjere, pa ukoliko mu vjera bude čvrsta, teške nedaće će ga pogađati, a ukoliko bude slabosti u njegovoj vjeri, Allah će ga iskušati shodno jačini njegove vjere. Neće čovjek prestati biti iskušavan sve dok ne bude hodio zemljom a da pri sebi nema nijednog grijeha.” (Sunan At-Tirmizi)

“Uistinu, kod Allaha postoji stotinu milosti. Od njih je samo jednu spustio među džinne, ljude, životinje i zvijeri, pa su oni na osnovu nje milostivi i blagi jedni prema drugima: zvijeri su blage prema svojim mladunčadima. Dok je, Allah devedeset i devet milosti odgodio. Te milosti ukazat će Svojim robovima na Sudnjem danu!” (Muslim)

“Kada je Allah stvorio stvorenja napisao je u knjigu (kitab) koja je kod Njega iznad ‘Arša: Zaista, Moja milost savlađuje moju srdžbu!” (Buhari)

„Naš Gospodar se spušta svake noći na dunjalučko Nebo u zadnjoj trećini noći te kaže: Ko će da me zamoli (pozove) pa da mu se odazovem, ko će da zatraži pa da mu dam, ko će da zatraži oprosta pa da mu oprostim.“ (Sahih Buhari)

Izvor: https://akos.ba/deset-hadisa-o-iskusenjima-koji-ce-vam-pomoci-da-prebrodite-svoje-izazove/