Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-‛Asr, El-Humeze, El-Fīl)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-‛Asr, El-Humeze, El-Fīl)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-‛Asr, El-Humeze, El-Fīl)

Imam El-Hakim u znamenitom hadiskom djelu El-Mustedrek od Burejde, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

Ko bude učio Kur’an, proučavao ga i radio po njemu, na Sudnjem danu će mu biti stavljena na glavu kruna od nura koja će svijetliti kao što svijetli Sunce. Njegovi roditelji bit će zaogrnuti s dva ogrtača, pa će reći: „Zašto li smo ovako odjeveni?“ Biće im kazano: „Zato što je vaše dijete stalno bilo uz Kur’an.“

103. sura – El-‛Asr

104. sura – El-Humeze

105. sura – El-Fīl