Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (Et-Tekwīr)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (Et-Tekwīr)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (Et-Tekwīr)

Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju.

(Kur'an, En-Naḥl:89.)