Hajde da učimo hifz!  ‘Amme džuz  (Qurejš, El-Mā‘ūn, El-Kewser)
Hajde da učimo hifz! ‘Amme džuz (Qurejš, El-Mā‘ūn, El-Kewser)

Hajde da učimo hifz! ‘Amme džuz (Qurejš, El-Mā‘ūn, El-Kewser)

Hazreti Alija, r.a., prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao:

Ko bude učio Kur’an, pa ga nauči napamet, uz pridžavanje njegovih odredbi (halal i haram), Allah će ga uvesti u džennet i omogući će mu da bude šefa’atdžija (zagovornik) za deset bližih članova svoje porodice, od kojih je svaki svojim djelima zaslužio ulazak u džehennem!

Hadis bilježi Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed.