Hajde da učimo hifz!  ‘Amme džuz  (El-Kafirun, En-Nasr, El-Mesed)
Hajde da učimo hifz! ‘Amme džuz (El-Kafirun, En-Nasr, El-Mesed)

Hajde da učimo hifz! ‘Amme džuz (El-Kafirun, En-Nasr, El-Mesed)

Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao je:

Doći će sahibu-l-Kur’an (onaj ko se stalno družio s Kur’anom, tj. hafiz) na Sudnjem danu, pa će Kur’an reći: „Allahu, počasti ga!“ Tada će mu se staviti na glavu kruna dostojanstvenosti. Kur’an će reći: „Allahu, povećaj mu!“ Tada će mu se obući ogrtač dostojanstvenosti. Kur’an će reći: „Allahu, budi zadovoljan s njim!“ I Allah, dž.š., će biti zadovoljan. Potom će se reći: „Uči i uzdiži se!“ A sa svakim proučenim ajetom biće podignut za jedan stepen.

 Hadis bilježi Tirmizi.