Hazreti Alijine mudre izreke
Hazreti Alijine mudre izreke

Hazreti Alijine mudre izreke


–  Ako ti prijeti nedaća, pokušaj da je izbjegneš. A ako to ne možeš učiniti, srčano je podnesi.

–  Neznalicu ćeš poznati po šest svojstava: naljuti se zbog ničega, govori o nekorisnim stvarima, dijeli imovinu na nemjestima, ne zna razlikovati prijatelja od neprijatelja, ne zna sačuvati tajnu i vjeruje svakome.

–  Najveća je sramota da drugome prigovaraš sramotu koju i ti sam nosiš ili je činiš.

–  Vjerovanje nije iskreno sve dotle dok vjernik ne bude čvršće vjerovao da je u Božijoj nagradi (sevabu) veća korist nego u onoj materijalnoj koju trenutno posjeduje.

–  Allah, dž.š., je obaveznim učinio da se iz imovine bogatih dodjeljuje hrana siromašnima. Zato, siromah će ogladniti samo onda kad se bogati raskošem razbacuju, zbog čega će Allahu odgovarati.

–  Ko mnogo govori, mnogo i griješi, a ko mnogo griješi mnogo se ne stidi, a ko se mnogo ne stidi, malo se Boga boji, a ko se Boga ne boji, srce mu zamre, a čije srce zamre, mjesto mu je u Džehennemu.

–  Čitav čovječiji život sastoji se od dva dana: u jednom vrijeme radi za tebe, a u drugom protiv tebe. Kada bude za tebe, ne budi neblagodaran, a strpi se u danu koji je protiv tebe.

–  I desna i lijeva strana vodi u stranputicu. Srednji put je pravi put. Na njega upućuje Kur'an i Sunnet.

–  Pravednost ima jedan oblik, a nepravda više oblika. Zato je lakše počiniti nepravdu, a teže pravdu. Postupiti pravedno i nepravedno slično je gađanju iz oružja: pogoditi cilj iziskuje izvjesno vježbanje, a promašiti – ništa lakše.

 

Izvor: Bilal Hasanović, Vjeronaučni priručnik, VII dopunjeno izdanje, El-Kalem, Sarajevo, 1991., str. 200.