His Name is Muhammad (a.s.) – Njegovo ime je Muhammmed (a.s.)
His Name is Muhammad (a.s.) – Njegovo ime je Muhammmed (a.s.)

His Name is Muhammad (a.s.) – Njegovo ime je Muhammmed (a.s.)

Izvođač: Kamal Uddin


A tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali. (Kur'an, XXI:107.)