Igrajmo se!
Igrajmo se!

Igrajmo se!

U današnje vrijeme moderne tehnike sve su popularnije računarske igrice. Međutim, u vrijeme kada takve igrice nisu postojale, djeca su smišljala razne igre kojima su ispunjavala svoje slobodno vrijeme i zabavljala se. Evo nekih od njih! Isprobajte ih!

Pokvareni telefon

Igrači se poredaju u red, jedan do drugoga. Osoba na početku reda smisli i šapne rečenicu igraču do sebe. Svaki sljedeći igrač treba što tiše, u uho, ponoviti istu rečenicu, ali samo jednom,  onome do sebe i tako se šapće do kraja reda. Posljednji u redu tu rečenicu treba glasno izgovoriti! Često se dešava da se početna rečenica izgubi pa na kraju bude i smijeha.

Dan i noć

Igra se u skupini od troje ili više igrača. Bira se igrač koji vodi igru tako što izgovara riječi “dan” ili “noć”. Kada taj igrač kaže “dan”, drugi igrači trebaju ustati, a kad kaže “noć”, trebaju čučnuti. Ko pogriješi ispada iz igre. Zadnji koji ostane je pobjednik i preuzima ulogu igrača koji vodi igru.

Kaladont

Igra se tako da kad jedan igrač kaže neku riječ, drugi mora reći riječ koja počinje sa zadnja dva slova prethodne riječi.Igra završava kad neko kaže riječ na koju se igra ne može nastaviti (kaladoNT). Stoga, trebate paziti da ne kažete riječ koja se završava na KA, jer vam drugi igrač može reći KALADONT i time postaje pobjednik. Pobjednik osvaja 1 bod i započinje novu igru s novom riječi!

To izgleda, otprilike, ovako: zgraDA, daMA, maLI, liST, stOL, olovKA, KALADONT.

Svakako treba poštovati još neka pravila. Riječ mora biti poznata, a ne izmišljena ili na stranom jeziku. Ne smiju se koristiti vlastita imena niti skraćenice. Već iskorištena riječ u jednom krugu igre ne važi.

Crna kraljica

Na terenu se povuku dvije crte, start i cilj, na određenoj udaljenosti. Na cilju je jedan igrač koji ima ulogu crne kraljice i okrenut je leđima drugim igračima koji stanu na startnu liniju. Igrač s ulogom crne kraljice strašnim glasom, nekad brže, nekad sporije viče: „Crna kraljica,  jedan, dva, tri!“ Nakon toga se naglo okreće prema ostalim igračima. Za vrijeme dok je crna kraljica okrenuta leđima i ne vidi ih, odnosno dok izgovara svoju rečenicu, ostali igrači se pokušavaju približiti cilju. Onog trenutka kada se crna kraljica okrene, ukoliko spazi da se neko miče, proziva ga i vraća na startnu liniju. Prvi igrač koji dotakne crnu kraljicu je pobjednik i preuzima ulogu crne kraljice u narednoj igri.

Grad – država

Ovu igru može igrati dvoje ili više igrača. Svakom igraču treba papir i olovka. Na papiru se iscrtava tabela. Na vrhu svake kolone upisuje se po jedan od sljedećih pojmova: DRŽAVA, GRAD, PLANINA, RIJEKA, BILJKA, ŽIVOTINJA, PREDMET. To su osnovne kategorije, ali igrači se mogu dogovoriti da dodaju i druge kategorije, npr. IME, SPORT itd. Na kraju je potrebno ostaviti mjesta za rubriku BODOVI, u koju se upisuju rezultati svake pojedine igre.

Jedan od igrača zadaje slovo abecede i po tom slovu, u tabelu, ispod određene kategorije treba upisati pojam. Npr., ako je zadano slovo B, u tablicu pod kategoriju DRŽAVA, treba upisati državu koja započinje tim slovom (Bosna i Hercegovina, Belgija…) i tako redom, dok se sve rubrike ne ispune pojmovima koji započinju slovom B. Prvi igrač koji popuni sve rubrike uzvikne da je završio i počne brojati do 10. Kad izgovori 10, ostali igrači trebaju odložiti svoje olovke i započinje čitanje i sabiranje bodova.

Bodovanje se vrši na sljedeći način:

– 5 bodova – ako dva ili više igrača imaju istu upisanu riječ,

– 10 bodova – ako se riječi na zadano slovo razlikuju i

– 15 bodova – ako samo jedan igrač ima popunjenu određenu rubriku.

Pobjednik je onaj koji ima više bodova. Slovo može zadavati pobjednik ili se može zadavati po redoslijedu sjedenja igrača, tako da svaki igrač ima priliku postaviti slovo bez obzira da li mu igra ide od ruke ili ne.