Isa, a.s., i havarijuni
Isa, a.s., i havarijuni

Isa, a.s., i havarijuni


Havarijuni su bili učenici i pomoćnici Božijeg poslanika Isa, a.s. Oni su bili njegovi saputnici, pomagači. Širili su Božiju riječ dostavljenu Isau, a.s., pozivali u vjeru u Jednog Boga, preporučivali bogobojaznost i brigu o vlastitim postupcima.

Hazreti Mesih – Isa, a.s., mnogo je truda uložio da uputi narod Israilov, ali samo nekolicina njih je vjerovalo. Drugi su ustrajavali u svom neznanju, čineći pri tome zlo i sebi i drugima, a nadnaravne sposobnosti hazreti Mesiha a.s., nazivali su vradžbinama.

A kada Isa, sin Merjemin, reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljen Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći“ i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina!” (Kur'an, LXI:6.)                                                                                                                              

Ljudi su odbijali vjerovati i očite dokaze su omaložavali. A Isa, a.s., uvidjevši situaciju, uzviknuo je:

“Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?” – “Mi” – rekoše učenici – “mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu. Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike!” (Kur'an, III:52-53.)                                                                                                                                  

Ovo je bio odgovor havarijuna, iskrenih sljedbenika i učenika Isaa, a.s. Istinski zaljubljenici u Boga, pravi vjernici su oni koji bez pogovora slijede poslanika, njegove savjete i upute. A upravo takvi su bili havarijuni.

Havarijuni  se po dobru spominju pet puta kroz Kur'an, a u hadisima se kaže da ih je bilo dvanaest. Trud i teškoće koje su podnosili donijele su im konačnu pobjedu. A njihov život i djelovanje je ostao za primjer svim vjernicima.

O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli: “Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru!” – kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: “Hoćete li me pomoći Allaha radi?” I neki od sinova Israilovih su povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koji su povjerovali – protiv neprijatelja njihova pomogli, i oni su pobijedili. (Kur'an, LXI:14.)                                                                           

Uzdignuće Isaa, a.s.

Božiji poslanik Isa, a.s., pozivanjem sinova Israilovih ka vjerovanju u Jednog Boga, napravio je veliki korak ka promjeni društvenog uređenja. To je uzbunilo tadašnje moćnike koji su donijeli odluku da usmrte Isaa, a.s., razapinjanjem.

Ali Uzvišeni Gospodar nije dozvolio da se ostvare planovi zlobnih i nevjernih moćnika. Jedna osoba slična hazreti Isa, a.s., je tada razapeta na križ i ubijena, ali to nije bio Isa, a.s.  Stvoritelj svega je pomogao Svom dobrom robu Isaa, a.s., spasio ga njihove ruke i uzdigao k Sebi.                                           O tome se govori u Kur'anu:

I zbog riječi njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!” A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. – A Allah je silan i mudar.  (Kur'an, IV:157-158.)                               

Iz ova dva ajeta jasno je da Mesih, Isa sin Merjemin, a.s., nije razapet na križ, niti je ubijen. Allah dž.š. ga je uzdigao Sebi.

Učenjacima koji su se bavili i koji se bave tefsirom Kur'ana imaju različita mišljenja i tumačenja vezana za citirani ajet. Neki njegovo uzdignuće smatraju tjelesnim, a neki isključivo duhovnim. Mi se ovom prilikom nećemo upuštati u te rasprave.

Ovaj rad  ćemo zaključiti komentarom završnog djela navedenih ajeta –  „…A Allah je silan i mudar.“

Pod izrazom ‘aziz misli se na savršenu moć, a pod izrazom hakīm na savršeno znanje, kojima Uzvišeni upozorava da uzdizanje Isaa, a.s., sa ovog svijeta na Nebo. Iako je nemoguće shodno ljudskoj moći, nije nemoguće u odnosu na Njegovu moć i Njegovo znanje, koje je iskazano Njegovim riječima:      

„Slavljen neka je Onaj koji je preveo roba Svoga u jednom dijelu noći… „ (Kur'an, XVII:1.). 

Navedeni ajet nam govori o noćnom putovanju Muhammeda, s.a.v.a., (el-isrā’) i neograničenoj moći Uzvišenog Allaha, Gospodara svih svjetova.

 

Literatura:

  • Karić, Enes,  Isa al-Masih (Isus Krist) u djelima muslimanske pobožnosti i sufijske nade, http://www.fin.ba
  • Qanadi, Saleh, Razumijevanje kur'anske poruke, Kur'anske priče

 

Priredila: Aida Jašarević – Ćelović