Iskorištavanje prilike
Iskorištavanje prilike

Iskorištavanje prilike

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Kome se od vas otvore vrata dobra, neka iskoristi tu priliku jer ne može znati kada će se ona zatvoriti pred njim.”[1]

“Propuštanje prilika uzrokuje tugu.”[2]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Prilike prolaze kao što prolaze oblaci; zato koristite dobre prilike!”[3]

“Prilika brzo prolazi, a sporo se vraća.”[4]

“Prilika je plijen.”[5]

“Propuštanje prilika donosi tugu.”[6]

“Događaji su vezani za svoja vremena.”[7]

“Neznanje je žuriti prije prilike i promišljati nakon što je prilika otišla.”[8]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Ko čeka da pretekne datu priliku, odgađajući je temeljitim ispitivanjem, život će ga lišiti prilika, jer zaista život uskraćuje, a put vremena je nestajanje.”[9]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 202.[1] Kenzu-l-‘ummal, 43134.

[2] El-Bihar, 77/165/2.

[3] Nehdžu-l-belaga, mudrost 21.

[4] Gureru-l-hikem, 2019.

[5] Isto, 194.

[6] Nehdžu-l-belaga, mudrost 118.

[7] El-Bihar, 77/165/2.

[8] Nehdžu-l-belaga, mudrost 363.

[9] El-Bihar, 78/268/181.