Istina i laž
Istina i laž

Istina i laž

U istini je spas i sigurnost, a u laži žaljenje.