Kad odlazim
Kad odlazim

Kad odlazim

Kad odlazim, ponijela bih

more plavo,

kršne gore

i Neretvu tu zelenu

da kroz moju pjesmu šumi,

da kroz moju pjesmu teče,

teče rijeka sva zelena

i u more zaljubljena.

Fikreta Kenović-Salihović