Kakav slavuj, takva i pjesma
Kakav slavuj, takva i pjesma

Kakav slavuj, takva i pjesma

Zateče susjed Nasrudina u svojoj bašči na šljivi upravo kad je ovaj počeo da jede šljive.

– Šta ćeš ti na mojoj šljivi? – upita ga komšija.

Nasrudin odgovori:

– Ja sam slavuj, pa pjevam!

– Ded zapjevaj, da čujemo!

Nasrudin poče da pjeva, a komšija prasnu u smijeh.

– Ha, ha, ha! Otkad slavuji tako pjevaju?

A Nasrudin odgovori:

– Kakav slavuj, takva mu i pjesma!

 

Izvor: Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Svjetlost, Sarajevo, 1953, str. 17.