Kako je svraka savjetovala svračiće
Kako je svraka savjetovala svračiće

Kako je svraka savjetovala svračiće

Svraka je savjetovala svoje svračiće kako će se čuvati od čovjeka, njihova najvećeg dušmanina.

Rekla im je:

„Čim vidite čovjeka da se saginje zemlji, znajte da hoće da uzme kamen da vas gađa.“

„A zar, majko, ne može čovjek nositi kamen za pasom?“ upita najmlađe svrače.

„E tebe ne treba savjetovati. Ti ćeš se znati vazda čuvati od čovjeka“, odgovori mu mati.

 

Izvor: Alija Nametak, Narodne pripovijesti bosansko-hercegovačkih muslimana, A. Nametak, Sarajevo, 1975, str. 221.