Musliman
Musliman

Musliman

Musliman je čovjek

koji vjerno služi

Svevišnjem Allahu

da Mu se oduži.

 

Musliman je čovjek

koji vjeru voli,

Svevišnjeg Allaha

za oproštaj moli.

 

Musliman je čovjek

koji svakom želi

da mu Allah Dragi

oproštaj udijeli.

 

Musliman je čovjek

koji ljude voli,

Allahu se klanja

i dovama moli.

E. Hadžić