Kako je vitamin dobio ime?
Kako je vitamin dobio ime?

Kako je vitamin dobio ime?

Jedan od prvih otkrivenih vitamina bio je tiamin koji je otkrio Kazmir Funk 1911. godine. Taj je znanstvenik smatrao da je otkrio supstancu važnu za život, a s obzirom na to da su hemičari svrstali tu tvar u skupinu amina naziv je došao kombinacijom latinske riječi vita, što znači život, i pojma amin.

U početku, kada je tek počelo otkrivanje vitamina, njihova hemijska struktura nije bila poznata. Tada su njima dogovorno dodjeljivane oznake koje su bile ili samo slova abecede ili kombinacija brojki i slova.

Danas je, pak, znanstvena javnost pronašla prikladne nazive za svaki pojedini vitamin, npr. tiamin (B1), riboflavin (B2), askrobinska kiselina (C), biotin (H), cijanokobalamin (B12) i dr.

 

Izvor: Zdravlje u kući, porodična revija, god. IV, br. 37, „a-roto press“ d.o.o., Sarajevo, decembar/prosinac 2005, str. 79.