Kako potaknuti razvoj emocionalne inteligencije kod djece predškolskog uzrasta?
Kako potaknuti razvoj emocionalne inteligencije kod djece predškolskog uzrasta?

Kako potaknuti razvoj emocionalne inteligencije kod djece predškolskog uzrasta?


Autor: Vedina Kurtović-Ajanović, dipl. psiholog

Razvoj djeteta je izuzetno brz i svako dijete neprestano primjećuje, reagira, usvaja i razvija ideje temeljene na emocionalnom iskustvu. Zbog toga treba da se zapitamo kako to da djeci pružamo znanja iz različitih oblasti – učimo ih kako da se izražavaju ili da sami zavežu pertle, a radimo propuste u emocionalnoj edukaciji koja im može uveliko unaprijediti kvalitet življenja.

Kada kod djeteta razvijate emocionalnu inteligenciju, učite ga kako da prepozna osjećaje, shvati otkud dolaze i pronađe način kako da se ponaša u skladu sa njima; vi tada, zapravo, djetetu usađujete najznačajniju vještinu za uspješan život. Istraživanja pokazuju da emocionalna inteligencija (EQ) uvjetuje 54% uspjeha u različitim aspektima života. Zaključak istraživanja je da djeca i mladi koji imaju visok EQ imaju veće ocjene kroz obrazovanje, grade snažne veze  i prave zdravije izbore u životu.

Ovdje su neki od savjeta kako možete poticati razvoj emocionalne inteligencije kod djece predškolskog uzrasta.

Slušajte! 

Ponekad dijete želi samo da bude saslušano. I kada izrazi svoje osjećaje, može nastaviti dalje, ali da bi se osjećao potpuno sigurno da podjeli osjećaje, mora da zna da ste bezuvjetno prisutni, da ćete saslušati. Nemojte odmah pokušati pomoći riješiti problem, jednostavno slušajte strpljivo i pažljivo.

Imenujte osjećaje!

Ponekad djeca predškolskog uzrasta nemaju dovoljno bogat vokabular da mogu da opišu ono što osjećaju niti da se adekvatno izraze. Pomozite djetetu da imenuje emocije. Ako je tužan jer njegov prijatelj plače, kažite mu da je to suosjećanje.

Vrednujte emocije!

Nemojte kazati djetetu da nema potrebe da se uznemirava ako mu treba više pokušaja da savlada vožnju bicikla, ukažite mu da je frustracija prirodna reakcija. Kažite: „U redu je da se osjećaš frustrirano jer pokušavaš više puta bezuspješno, ali nastavi se truditi i doći ćeš do željenog rezultata“.

Ako je ljut jer posvećujete više pažnje bebi, dajte mu do znanja da razumijete kako se osjeća i da su njegova osjećanja primjerena trenutnoj situaciji. Na taj način potičete razvoj empatije kod djeteta i ohrabrujete ga da i daje dijeli svoje osjećaje sa vama.

Izuzetno je važno da prihvatite osjećaje vašeg djeteta i da potičete izražavanje svih emocija. Ako osjeti vaše neodobravanje, naučit će da negative emocije potiskuje, a da su samo pozitive prihvatljive. Potisnute emocije mogu da je javljaju podsvjesno, poput noćnih mora ili agresivnog ponašanja.

Pomozite riješiti problem!

Kada dijete uđe u raspravu sa vama ili bratom ili sestrom, postavite jasne granice i pomozite da riješi problem. Možete reći: „Znam da si ljut jer ti je sestra slomila igračku, ali ne smiješ je udariti. Diši jako duboko da izbaciš ljutnju vani“. Važno je djetetu dati do znanja da je osjećaj ljutnje u redu, ali da nije u redu bilo koga povrijediti zbog tog osjećaja.

Budite dobar primjer!

Ukoliko ste ljuti na dijete, nemojte da vičete, ponašajte se onako kako želite da se vaše dijete ponaša kada je ljuto. Svojim ponašanjem dajte mu do znanja da vas je naljutilo njegovo loše ponašanje, a ne njegovo biće. Uvijek jasno razlučite biće od ponašanja.

Ne potiskujte negativne emocije u cilju da poštedite dijete nelagode i poteškoće. Sakrivanjem i potiskivanjem loših emocija zbuniti ćete dijete. Ukoliko mu smireno kažete da ste nezadovoljni, poslat ćete djetetu jasnu poruku da se teškim i negativnim emocijama može upravljati, kao i pozitivnim.

Kada gledate neku emisiju na TV-u, razgovarajte o emocijama koje ispoljavaju akteri, na taj način dijete uči da prepoznaje emocije i da ih kategoriše.

 

Izvor: buditu.ba