Kako se trebaju djeca ponašati prema svojim roditeljima
Kako se trebaju djeca ponašati prema svojim roditeljima

Kako se trebaju djeca ponašati prema svojim roditeljima

Allah, dželle šanuhu, kaže:

I tvoj Bog i Gospodar ti naređuje, da se samo Njemu klanjaš i da Njega samo obožavaš i da budeš dobar svojim roditeljima. Ako jedno od njih ili obadvoje ostare nemoj se radi toga uzrujavati i ne reci im osorne i ružne riječi, nego s njima blago postupaj i blagim i lijepim riječima ih susreći. Iz poštovanja prema njima pokaži se uslužan i ponizan i reci: „Bože smiluj im se i budi im milostiv kako su i oni prema meni bili, kad sam bio malen i nejak.“ (El-Isra, 23-24)

Pouka: Svemogući nam Bog zapovijeda da se samo Njemu klanjamo i Njega samo obožavamo, jer je On Stvoritelj, koji sve može i sve daje. Dalje nas potiče i zapovijeda nam da ljubimo svoje roditelje, da ih slušamo, poštujemo i dobro im činimo. Osobito to moramo činiti onda kada ostare i iznemognu, i kada se mi budemo trebali brinuti za njih. Onda se ne smijemo na njih ljutiti, odbijati ih i osorno s njima postupati. Naš postupak prema njima mora biti blag i nježan i uvijek im trebamo reći blagu i slatku riječ, koja će ih obradovati i razveseliti. Prema njima trebamo biti ponizni i moliti Allaha, dželle šanuhu, da im se smiluje i oprosti im.

 

Izvor: Kratka nauka islamske vjere za odrasle i djecu, Gajret, Sarajevo, 1935, str. 87-88.