Uzročnik ljudskih nesreća
Uzročnik ljudskih nesreća

Uzročnik ljudskih nesreća

Poslušaj moj savjet, ako si pametan, o dijete! Na ovome je svijetu cijenjeno i lijepo ovo:

Nipošto nemoj tuđe nedostatke pronalaziti, nemoj gibetom nikoga ogovarati.

Ko je sklon da nekome napakosti, njega će samog ta pakost jednoga dana snaći.

Kakvu vrstu sjemena budeš posijao, onakvu ćeš i požnjeti. Kakvu god ćupriju budeš napravio, preko nje ćeš ti preći.

Poslušaj moj savjet i nemoj nikoga osramotiti, kako ne bi i tebe Hakk osramotio.

Nemoj da budeš uzrok ičijim suzama. Niko ne zna šta ti može glavu zadesiti.

Čuvaj se, nemoj ničijeg srca razbijati, pa makar bio on i kjafir. Doći će dan, pa će te njegov „ah“ stići. Ovaj je svijet takav, nekad meni, a nekad tebi.

Jao onome, ko nekoga osramoti i ponizi pa njegove sramote i nedostatke svijetu otkrije.

Takvoga će na Sudnjem danu, onaj Rabbul-eman, svojom uništavajućom silom javno osramotiti.

Žudi da se od ovog svojstva prođeš, ako ga imaš. Nastoj da svakog daha, tuđe mane i manjkavosti sakrivaš.

Ilahi, u meni su grijesi i buntovništva, u meni je sva raskalašenost. Ti me sačuvaj!

 

 

Izvor: Ahmed Zarifi-baba, Zbirka savjeta i uputa, (s turskog preveo, predgovor i rječnik napisao Adem Karađozović), Sarajevo, 1970, str. 94-95.