Kako steći ljubav Boga i svijeta
Kako steći ljubav Boga i svijeta

Kako steći ljubav Boga i svijeta

Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti. (Kur'an, Al-Kahf:28)

Hadis

Sehl ibni Sa'd, r.a., priča da je jedan čovjek došao Alejhisselamu i rekao:

„Božiji poslaniče, naputi me na jedno djelo, koje kada izvršim voliće me Bog i voliće me svijet.“

Alejhisselam mu reče:

„Ne hlepi za ovim svijetom, Bog će te voljeti, a ne hlepi za onim što je u svjetskim rukama, svijet će te voljeti.“

O hadisu

Ovaj hadis se nalazi u Ibn Madžetovoj zbirci hadisa. Nevevija veli da su isnadi ovog hadisa dobri, a Hakim veli da je vjerodostojan.

Komentar

U ovom je hadisu Alejhisselam obrazložio da je onaj čovjek koji ne hlepi i strastveno ne gramzi za udobnostima ovog svijeta, Bogu drag i mio, a onaj čovjek koji ne želi i ne nastoji da od ljudi nešto dobije, on je ljudima mio i drag.

Ukratko rekavši, ko želi Božiju ljubav nek’ ne gramzi za ovosvjetskim uživanjem, a ko želi da ljudima bude mio, nek’ ruku ne pruža i ne želi njihova imetka.

To je pravi zuhd kog’ islam na mnogo mjesta preporučuje.

Izvor:

H. Mehmed-ef. Handžić, Es-Sunne’ (41 hadis s prijevodom i komentarom), trideset i prvi hadis, Sarajevo, 1968, str. 38-39.