Kakve osjećaje u tebi budi ime Muhammed?
Kakve osjećaje u tebi budi ime Muhammed?

Kakve osjećaje u tebi budi ime Muhammed?


Reci (Muhammede): “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – A Allah prašta i samilostan je. (Kur'an, III:31.)