KAMILE – pustinjske lađe
KAMILE – pustinjske lađe

KAMILE – pustinjske lađe

Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene …?  (Kur'an)

O kamilama ste već nešto čuli, ovo je prilika da saznate još ponešto. U čudnom i raznovrsnom svijetu životinja, kamila zauzima naročito mjesto.

Kamile ili deve su vrlo stare životinje i sa čovjekom druguju hiljadama godina. Spadaju među najstarije pratioce čovjeka. I najvjernije. Zar bi ljudski život u pustinjama bio moguć bez te pustinjske lađe? Sa konjima, mazgama, magarcima, kravama ili slonovima čovjek nikada ne bi mogao prevaliti nepreglednu pustinju. Ali je zato dragi Allah stvorio devu da se pustinjskom čovjeku nađe pri ruci. Možda su baš zbog toga pustinjski ljudi (beduini) pobožniji od drugih. Oni nipošto neće propustiti namaz, svoju dragu obavezu prema Bogu, Onome ko je stvorio nenadmašnu devu.

Postoje jednogrbe i dvogrbe kamile, ali i one bez grbe. Ove posljednje su ustvari lame, neka vrsta mini kamile koja kao da je nastala ukrštavanjem kamile i jelena, što naravno nije tačno. Lame žive u Južnoj Americi, u Boliviji i Peruu. Prilagođene su uslovima života na visokim planinama.

Kamile u svojim grbama akumuliraju masnoće koje im za dugih i napornih putovanja služe kao rezervno gorivo. Grba kamile je pravo skladište masnoće koje zna biti teško i do 50 kilograma. U svojim utrobama imaju rezervoare za vodu koji su u obliku flaša. Prije putovanja kamili se daje jako puno hrane pa se ona udeblja, a grba joj neprestano raste. Pred sami put popune svoje rezervoare za vodu i – put pod noge. Samo uz Božiju pomoć i uz pomoć deve čovjek može prevaliti toliki put. Ako ostane bez hrane njezino meso je jestivo, na njoj putuje i nosi teret, pije njezino mlijeko, za strašnih i nepodnošljivih vjetrova zaklanja se iza njezinih leđa, kad se odmara to čini u hladu koje formira njezino tijelo. Bez lađe čovjek bi se na otvorenom moru utopio, bez „pustinjske lađe“ utopio bi se u moru pijeska.

Nakon dugih putovanja kamile se odmaraju, jedu i piju da nadoknade ono što su izgubile. Na kraju puta one gotovo da ostanu bez svoje grbe, sve zalihe su potrošene, grba ispuše kao balon. Sad treba jesti i samo jesti. Kupiti snagu za naredno putovanje.

Od kamile nema izdržljivije životinje na svijetu. Zato npr. Egipćani sa njom druguju više od tri hiljade godina.

Kad je Muhammed, a.s. učinio hidžru, preselio sa svojim vjernim ashabima iz Mekke u Medinu, došao je na leđima deve koja se zvala Azba. Svi su Medinjani izašli pred njega i nudili mu da prenoći baš kod njih. Da ih ne uvrijedi rekao je: „Kraj čije kuće klekne moja deva, biću njegov gost“. Njegova deva je kleknula pred kućom Ejjuba el-Ensarije. Tako je započeo nezaustavljivi napredak islama, tako je počela muslimanska era.

 

Izvor: Kevser, Islamski list za djecu, broj 22, Ilmijja BiH, Sarajevo, novembar 1996, str. 8.