Knjiga
Knjiga

Knjiga

Nun. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu.[1]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Knjige su ružičnjaci učenjaka.”[2]

“Lijep li je knjiga govornik!”[3]

“Čovjek koji se umiri knjigama neće izgubiti nijedan mir.”[4]

Pisanje i ličnost pisca

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Glasnik tvoj tumač je razuma tvoga. Knjiga tvoja najrječitiji je govornik o tebi.”[5]

“Ono što čovjek piše pokazatelj je njegova razuma i dokaz vrijednosti.”[6]

“Razum učenih je u oštricama njihovih pera.”[7]

Poticanje na bilježenje znanja

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Vežite znanje zapisivanjem!”[8]

“Zapišite znanje prije odlaska znalaca, jer znanje odlazi umiranjem znalca.”[9]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Pišite! Zaista nećete pamtiti dok ne zapišete.”[10]

“Srce se oslanja na pisanje.”[11]

Nagrada pisanja

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Kada umre vjernik a iza njega ostane jedan list na kojem je zapisao nešto od znanja, taj će list na Sudnjem danu predstavljati zastor između njega i Vatre, a Allah, dž.š., za svako slovo koje je na njemu napisao dat će mu grad koji je sedam puta prostraniji od Dunjaluka.”[12]

“Ko zapiše od mene nešto od znanja ili hadis, dok to što je zapisano postoji, bit će mu pisana nagrada.”[13]

Običaji pisanja

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Bismillahir-rahmanir-rahim predstavlja početak svakog pisanja.”[14]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Ne propuštaj napisati Bismillahir-rahmanir-rahim, pa makar nakon toga bili i stihovi.”[15]

Dopisivanje

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Odgovoriti na pismo obaveza je poput odgovora na selam.”[16]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Održavanje veze među braćom kada su prisutni odvija se posjetama i obilascima, a dopisivanjem kada su na putu.”[17]

“Odgovoriti na pismo obavezno je kao što je obavezno odgovoriti na selam.”[18]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4 (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 18-19.[1] El-Kalem, 1.

[2] Gureru-l-hikem, 991.

[3] Isto, 9948.

[4] Isto, 8126.

[5] Nehdžu-l-belaga, mudrost 301.

[6] Gureru-l-hikem, 7260.

[7] Isto, 6339.

[8] Kenzu-l-‘ummal, 29332.

[9] Isto, 28733.

[10] El-Kafi, 1/52/9.

[11] Isto, 1/52/8.

[12] Emali-s-Saduk, 40/3.

[13] Kenzu-l-‘ummal, 28951.

[14] Ed-Durru-l-mensur, 1/27.

[15] El-Kafi, 2/672/1.

[16] Kenzu-l-‘ummal, 29294.

[17] Tuhafu-l-‘ukul, 358.

[18] El-Kafi, 2/670/2.