Ko je šta izradio?
Ko je šta izradio?

Ko je šta izradio?

Na slici su hlače, stolica, obuća i pecivo. Pokraj toga su slike majstora koji su ih izradili. Povežite slike i recite šta je ko od njih izradio.