Hutba hazreti Alije
Hutba hazreti Alije

Hutba hazreti Alije

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda, s.a.v.s.

Za ovu hutbu sam pripremio govor hazreti Alije, r.a., koji je prije 1.400 godina izgovorio jezgrovite riječi, iz kojih još uvijek možemo crpiti pouku.

Nakon zahvale Allahu i salavata na Muhammeda, s.a.v.s., hazreti Alija je rekao:

„Uzvišeni Allah je objavio Kur'an, koji upućuje Istini. U njemu je objašnjeno svako dobro i zlo. Prihvatite se dobra, a klonite se zla.

Kod Allaha veću čast ima musliman od bilo koje islamske svetinje. A u islamu se posebna pažnja daje iskrenosti i jedinstvu vjernika, a istinski vjernik je onaj od čijeg jezika i ruku su zaštićeni svi ljudi.

Budite Allahu iskreno pokorni i ne budite neposlušni. Ako dobro sretnete, prihvatite ga, a od lošeg se udaljite.

Ne zaboravite da ste bili manjina, nemoćni na Zemlji pa vas je Allah uzdigao i moć dao.

O Allahovi robovi, ne dozvolite da vas ljepote ovoga svijeta zavedu, jer je ovaj svijet kuća belaja, a poznat po svojoj prolaznosti i opasan varkama svojim.

Onaj ko pusti suzu radi Allaha, Džehennemu će Allah zabraniti njegovo tijelo.

O ljudi, ne budite kao oni koji žele vječni svijet bez djela i oni koji odgađaju tevbu živeći u pustim nadama i željama.

Ne budite kao oni koji kad govore o ovome svijetu izgledaju kao pobožnjaci, a svojom praksom su pohlepni umišljenici.

Kad im se dijeli, zasititi se ne mogu, a kad im se uskraćuje nezadovoljni su. Naređuju dobro, a sami ga ne provode. Zabranjuju drugima, a sami se toga ne klone. Vole dobre ljude bez želje da se na njih ugledaju. Mrze silnike i griješnike, a oni su takvi. Kad dođu do imetka, nered šire, pri bolesti su tužni, nakon ozdravljenja nezahvalni. Ako ih iskušenje snađe, strpljivosti nemaju. Ponašaju se  kao da prijetnja smrti nije njima upućena.

O vi koji ste zaronili u tmine između kojih je zastor te ne izvlačite pouke, istinu vam govorim. Spasit će se onaj ko spozna sebe. A ko je u brigama i upropašten, upropastio se svojim rukama.

Uzvišeni Allah veli: O vi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoju porodicu od vatre.

O ljudi, znajte da su oni prije vas uništeni zbog činjenja velikih grijeha. Odvraćajte od zla kako vas ne bi snašlo ono što se dogodilo onima prije vas. Djeca i imetak su plodovi ovog svijeta, a iskrenost i dobra djela su plodovi vječnog svijeta.

Mnogo je onih kojima Allah dariva blagodat svoju do roka određenog, iako oni griješe prema Njemu. Mnogo je onih koji se zavaravaju zato što Allah prikriva njihova loša djela. I onih koji su zavedeni govorom lijepim o njima.

O čovječe, šta te hrabri u grijehu tvome, šta te zavarava u pogledu Gospodara tvoga? Šta uzrokuje da se zadovoljavaš uništenjem sebe? Zar nema lijeka tvojoj bolesti, kao što ga ima drugima?

Kad vidiš nekog izloženog vrelini sunca, pokrivaš ga sjenom, kad vidiš nekoga pogođenog tugom koja nanosi bol njegovom tijelu, plačeš iz sažaljenja prema njemu.

A šta te, onda, učini ravnodušnim nad tvojom bolešću? Šta te učini neosjetljivim u tvojim patnjama? I šta te tješi od plakanja nad dušom tvojom, iako ti je ona najdragocjenija.

Budi pokoran Allahu i voli sjećanje na Njega. Predoči sebi da bježiš od Njega dok ti se On primiče, On te zove Svome oprostu i Svojom dobrotom skriva tvoje pogreške.

Opskrbi se za svoje putovanje, motri svjetlo svog izbavljenja i pripremi brze jahalice.“

Molim Allaha da nam u tome pomogne. Amin!

(Ali-pašina džamija, 30. mart 2001)

 

Izvor: Sulejman Bugari, Vratimo se Gospodaru, Connectum, Sarajevo, 2005, str. 89-91.