Koristi tamjana za trudnice
Koristi tamjana za trudnice

Koristi tamjana za trudnice


1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nahranite svoje trudnice tamjanom, jer on, zaista, uvećava pamet djeteta.”[1]

2. Imam Rida, mir s njim: “Nahranite svoje trudnice muškim[2] tamjanom, pa ako u njihovim stomacima bude dječak izaći će pročišćenoga srca i kao učenjak i hrabar, a ako bude djevojčica uljepšaće joj se izgled i njen moral, stražnjica će joj biti velika i zbog toga će uživati naklonost svoga muža.”[3]


[1] Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 423, hadis 1439; El-Biḥār, sv. 66, str. 444, hadis 8; El-Firdevs, sv. 1, str. 101, hadis 331, prenesen od Ibn ʻUmera.

[2] U Tehẕību-l-aḥkām i Mekārimu-l-aẖlāq stoji: “Nahranite svoje trudnice tamjanom”, dakle bez pridjeva muški.

[3] El-Kāfī, sv. 6, str. 23, hadis 7; Tehẕību-l-aḥkām, sv. 7, str. 440, hadis 1758, a obje ove predaje su prenesene od Muḥammeda ibn Sināna; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 424, hadis 1443; El-Biḥār, sv. 66, str. 444, hadis 8; Tārīẖu Dimešq, sv. 54, str. 229, hadis 11474, hadis prenesen od Ebū Hurejre je sličan navedenom hadisu.

Izvor:https://bastinaobjave.com/medicina/islamska-medicina/koristi-tamjana-za-trudnice