Kur’an je savremen svim vremenima
Kur’an je savremen svim vremenima

Kur’an je savremen svim vremenima

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Kur’an je bogatstvo – bez kojeg nema bogatstva i s kojim nema siromaštva.”[1]

“Kome bude dato razumijevanje Kur’ana, pa posumnja da je nekome dato nešto više, on je uvećao malehno, a umanjio veliko.”[2]

“Ko želi znanje prvih i posljednjih, neka proučava Kur’an.”[3]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Učestalost ponavljanja i slušanja ne čine ga istrošenim.”[4]

“Zaista je u njemu lijek za najveće bolesti, a to su nevjerstvo i licemjerje, zabludjelost i zalutalost.”[5]

Imam Sadik, mir s njim, kada je upitan: “U čemu je tajna Kur’ana da što se više uči i o njemu raspravlja, to je on svježiji?”, odgovorio je: “Zato što ga Allah, dž.š., nije objavio samo za jedno vrijeme, i nije ga objavio samo za jednu skupinu ljudi, već je on u svakom vremenu nov i za sve ljude svjež do Sudnjega dana.”[6]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 227.

 

[1] El-Bihar, 92/19/18.

[2] Me‘ani-l-ahbar, 279.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 2454.

[4] Nehdžu-l-belaga, govor 156.

[5] Isto, govor 176.

[6] El-Bihar, 92/15/8.