Kur'an – posljednja uputa čovječanstvu
Kur'an – posljednja uputa čovječanstvu

Kur'an – posljednja uputa čovječanstvu

Autor: Ibnu Šafik


Mnogo je već napisano, a bit će sve više i više u budućnosti rečeno o Kur'anu, a.š. ali nikad toga neće biti dovoljno kazano, jer se ovdje radi o Božijoj Objavi za sva vremena i sve narode. Osim toga – u pitanju je posljednja Riječ Božija, koja je od najvišeg ineresa za svakog čovjeka. Prirodno je što su vjernici svih ranijih objava požurivali i čekali na Kur'an, a.š., jačajući nadu i vjeru da će dočekati i prihvatiti posljednji Allahov, dž.š., poziv.

Kur'an, a.š., sadrži u sebi principe individualne i kolektivne discipline, kojom se može izgraditi uzorno društvo. U svom poznatom djelu „Uvod u Kur'an, a.š.“, London, 1918, J. M.Rodvell smatra da u posljednjoj Božijoj objavi postoje elementi koji se mogu pozitivno ugraditi u svaku kulturu.

Svojim učenjem Kur'an, a.š., učvršćuje principe humanosti i socijalne pravde, uklanjajući zapreke koje dijele ljude po klasi, boji ili naciji. H. A. R. Gibb u svojoj knjizi „Muhamedanizam“ ističe da je ova Božija knjiga božanska po porijeklu, a jedinstvena po sadržini. Jer da je ljudsko djelo, veli on, zar i drugi ne bi uspjeli da imitiraju bar nekoliko stihova. U tom pogledu, također, Kur'an je očito čudo.

U naprijed cititranom dijelu Rodvell podvlači da Kur'an zaslužuje najveću pažnju i zbog najkompletnije koncepcije Božijih svojstava, znanja i moći samo Njemu svojstvenih. Arberry u svom „Uvodu u Uzvišeni Kur'an, a.š.“, također, ističe da je Kur'an neponovljiv iz svih aspekata; u svom stilskom savršenstvu i iznad svih ljudskih sposobnosti, tako da su odmah propali svi napori da se i jedna slična rečenica formira. Tome slično piše i Arbuthot u svojoj knizi „Konstrukcija Biblije i Kur'ana“.

Dr. H. Hirschfield u svojoj knjizi „Nova istraživanja u sastavu i sadržaju Kur'ana“ veli: „Ne smije nas iznenaditi da je ova Božija knjiga izvor znanosti. Svaki spomen neba i zemlje u njemu, ili ljudskog društvenog i ekonomskog života, dio je cjeline koja je data i svaki ajet je bio povod za pisanja novih monografija i komentara Kur'ana, a.š. Tako je Kur'an neposredno proširivao broj i obim naučnih rasprava i direktno uzrokovao zadivljujući progres svih vrsta znanosti u islamskom svijetu.“

H. G. Dorman u djelu „Prema razumijevanju Kur'ana“, London, 1948, veli: „To je Božija objava prenijeta, putem Džibrila, Muhammedu, a.s., posljednjem Njegovom poslaniku. Njegova čudotvorna kompozicija, stil i jezik tako su zadivljujući i savršeni da nitko nije nikad uspio napisati ni približno slično i najmanju suru, a posebno zadivljuje njegov sadržaj, poznavanja prošlosti i utvrđivanje budućnosti, kao i druge bogate informacije, tako da je jasno da nikada nepismeni Resulullah ne bi sam ništa od toga mogao dati.“

Kur'an sadrži kompletnu i suštinsku istinu za čovjeka u odnosu na svijet koji ga opkoljava. Opisano je stvaranje čovjeka, njegov život u višem svijetu, njegov krivi postupak zbog koga je upućen na ovu zemlju, te faze kroz koje je na njoj prošao. Najviši je cilj ove Objave da čovjeka na toj planeti uputi u sretni život. Kur'anska Objava stvarno obuhvata sve vječne istine i osnovne upute u cjelovit kosmos. Kur'an objašnjava časnu ulogu čovjeka kao zastupnika Božijeg na zemlji s njegovim sposobnostima da ovlada okeanima i kopnom. Pošto je tako čovjeka uzdigao iznad ostalih stvorenja, logično da je Svemogući na njega stavio i veće zadatke, a među njima kao najvažniji: da spozna i poštuje samo Jedinog svog Stvoritelja.

Nadalje nam Kur'an, a.š., govori o brojnim Božijim poslanicima, koji su bili poslani svim narodima u razna vremena, te o teškoj sudbini koju su doživjeli u nekim sredinama od vladara i drugih. Unatoč svojim sposobnostima i darovima kojim ih je Allah, dž.š., nadario, nisu uspjeli da određena sredina prihvati Božiju vjeru, ali uglavnom su to bile manje grupe koje su zbog svog uvjerenja podnosile neizrecive nevolje od raznih nasilja. Međutim, nikada nijedna od tih grupa nije odstupila od Božijeg puta. U Kur'anu se konkretno govori kako su brojni narodi i civilizacije propali, odbivši da prime Božiju milost kao zadnju opomenu. Spasili su se samo oni koji su prihvatili Objavu. U svim tim kur'anskim kazivanjima velike su pouke za mudre ljude. Kako jedni propadaju, a drugi se uzdižu… ali i danas se malo uči iz povijesti.

Kur'an, a.š., ukazuje i na različite forme kojim šejtan privlači, a zatim upropasti one koji ga slijede. Često su to veoma suptilni putevi, na koje nas on navlači, i samo Božija Objava putem pejgambera može pomoći da se oni otkriju. Problemi sa kojim se danas sreće ljudski rod nisu bitno različiti od onih koji su se već ranije javljali; već su samo u novom ruhu, ali i dalje prožeti težnjom pojedinaca ili grupa da sebično gospodare okolinom. Zbog složenosti našeg života i ti su problemi danas sve kompleksniji.

Mi imamo Kur'an, a.š., u našim rukama i samo od nas ovisi koliko ćemo ga slijediti. Srećom on je van moći ljudi da ga mijenjaju do Sudnjeg dana, kako je to Allah, dž.š., zajamčio. On će uvijek ostati vječna neizmjenjiva istina. Čovjek, međutim, kao smrtno biće ne  može mijenjati zakone prirode i svog razvitka, pa će se posljedice iz prošlosti ponavljati i ubuduće za slična djela. Bez obzira kako se mijenjali stilovi i oblici života, ostaju ovi zakoni neumitni pratioci ljudske sudbine. Samo moralnim usavršavanjem svakog pojedinca može se mijenajti i kvalitet našeg života. Život je prekratak, vrijeme leti i ljudskom rodu ne ostaje drugo nego da koristi pouke Posljednje Objave za dobro svoje i budućih generacija.

 

Izvor: Islamska misao, revija za islamistiku, teologiju i informatiku, god. I, br. 4, Starješinstvo IZ u SR BiH, Hrvatskoj i Sloveniji, Sarajevo, mart 1979, str. 16-17.