Bosna
Bosna

Bosna

Sva zelena

rosom maja umivena

sada blista Bosna moja.

Prostrla je svoja polja,

uzvisila svoje gore,

poranile njene rijeke,

pa žubore,

pa žubore…

 

Ne zna srce što bi prije

ponijelo kad polijeće,

da l’ onu goru tamo

il’ s livade ono cvijeće?

 

Ne zna srce gdje da  sleti,

na vrhove čarnih gora i planina?

Il’ na polja pradjedovska

gdje je ravna Posavina.

Fikreta Kenović-Salihović