Kur'anske mudžize – Nemiješanje mora
Kur'anske mudžize – Nemiješanje mora

Kur'anske mudžize – Nemiješanje mora

Specifičnost mora, koja je od strane istraživača otkrivena u skoroj prošlosti, u Kur'anu se ističe na slijedeći način:

Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne miješaju.  (Ar-Rahman, 19-20.)

Ova, Kur'anom saopćena, karakteristika mora – da se međusobno dodiruju, a da se njihove vode apsolutno ne miješaju – u nedavnoj prošlosti otkrivena je od strane okeanografa. Ustanovljeno je da se, zbog prisutnosti jedne fizičke snage, nazvane “površinski napon”, vode susjednih mora ne miješaju. Površinski napon, koji proizlazi iz različite gustine mora, gotovo poput zida spriječava međusobno miješanje voda.

Svakako je zanimljiv momenat da se ova činjenica nalazi u Kur'anu, što je, opet, još jedan veoma efektan odgovor onima koji tvrde da je Kur'an napisan od strane čovjeka, Muhammeda, a.s. Kur'an se pojavio u periodu kada čovjek nije imao pojma niti o fizici, ni o površinskom naponu, a niti o okeanografiji.

Sredozemno more i Atlanski okean imaju velike valove, jaka strujanja i plimu i oseku. Iako se voda Sredozemnog mora na Gibraltaru susreće sa vodama Atlanskog okeana njene karakteristike (gustoća, temperatura i toplota) ostaju nepromjenjene pošto između ova dva mora postoji jedna nevidljiva granica.


Izvor: Harun Yahya, Kur'anske mudžize, Bosančica print, Sarajevo, 2001., str. 46., prijevod: Enver Ibrahimkadić