Mačak i cvjetići
Mačak i cvjetići

Mačak i cvjetići

Poslušajte, djeco, pažljivo ovu kratku priču. Potom je pokušajte prepričati što ljepše možete.