Magični karakter igračke
Magični karakter igračke

Magični karakter igračke

Autor: prof. dr. Mujo Slatina


Spoljašnji oslonac igri su igračke. Osim što su sredstvo igre, igračke ujedno određuju i njen sadržaj i često su partner u toj igri. U strogom smislu riječi, nije svako sredstvo za igranje igračka. Ukoliko je neka stvar pogodna za primjenu u nekoj igri zna se nazivati igračkom. S druge strane, poznato nam je da se za igru posebno izrađuju odgovarajuće igračke. Ipak, antropološki i pedagoški gledano igračka ne nastaje u procesu rada. Ona nastaje u igri, i iz igranja. Komad papira za čas postaje posteljina u kojoj spava beba (lutka). Igračka ima magični karakter. Ovaj karakter igračke vidimo iz primjera da za neku djevojčicu list postaje »posteljina«, lutka »beba« a sama djevojčica »mama«.

Igračke imaju ogromnu ulogu u razvoju i formiranju cjelokupne ličnosti djeteta. Zahtjevi koje igračke trebaju zadovoljiti da bi odgovarale svojoj namjeni i zadacima su higijenskog i pedagoškog karaktera. Pod prvim se podrazumijeva da je igračka slobodna od svega onog što bi eventualno moglo ugroziti život ili zdravlje djeteta, da se lahko čisti i dezinficira. U dojenačkom uzrastu, primjera radi, dijete stavlja sve usta. Zbog toga igračke trebaju biti od materijala koji se lahko pere i koji je pogodan za stavljanje u usta. Boja, oblik i veličina igračke trebaju biti u cijelosti usklađena sa mogućnostima djeteta.

Pedagoški zahtjevi podrazumijevaju da igračka odgovara dobnim i individualnim osobinama djeteta. Sama igračka treba djetetu postavljati psihičke i fizičke zahtjeve i probleme koje je ono u stanju savladati. Djetetu valja omogućiti da slobodno postupa sa svojim igračkama, da se u prostoru za igru osjeća slobodnim. Njegovo dohvaćanje i smještanje, zavirivanje i traganje, bacanje i kidanje, rastavljanje i sklapanje, otvaranje i zatvaranje nisu znaci hirovitosti, obijesti, prkosa, ili, pak, destruktivnosti već manifestacije dječije (ljudske) prirode (radoznalosti, znatiželje, aktiviteta).

Izvor: Mujo Slatina, Igra i slobodno vrijeme u konfluentnom obrazovanju, Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici, god. 3, br. 3, Zenica, 2005, str. 23-24.